Vážení rodičia,

občianske združenie Malináčik finančne podporuje od 1.9.2019 obe organizačné zložky Spojenej školy /SOŠ, ZŠ/.

Za darovaný finančný príspevok 2% z dane Vám vopred ďakujeme.

riaditeľstvo SŠ

Foto ZŠ
Vstup na stránku ZŠ
Fotka SOŠ Záhradnícka
Vstup na stránku SOŠ
Prejsť na začiatok