Spojená škola Malinovo

Základné informácie

Spojená škola Malinovo vznikla spojením Základnej školy Malinovo a strednej odbornej školy záhradníckej Malinovo. Zriaďovateľom spojenej školy je Bratislavský samosprávny kraj

logo ZŠ

Spojená škola org. zložka Základná škola

Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo

Kontakty

Adresa:
Spojená škola, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

Sekretariát školy: 02 45 955 102

Školská jedáleň: 0917 922 324

Školský internát: 0918 644 529

Ekonómka: 0905 557 933