2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku môžu právnické a fyzické osoby poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Naša škola neustále rastie. Úspešne rozširujeme rady žiakov, študentov aj pedagógov. Občianske združenie Malináčik od 1. 9. 2019 finančne podporuje obe organizačné zložky Spojenej školy /SOŠ, ZŠ/. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti a v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. 

Ak ste sa rozhodli dobrovoľne prispieť 2% zo zaplatenej dane za rok 2021, v mene našich žiakov a zamestnancov školy Vám ďakujeme.

Vážení rodičia,

občianske združenie Malináčik finančne podporuje od 1.9.2019 obe organizačné zložky Spojenej školy /SOŠ, ZŠ/.

Za darovaný finančný príspevok 2% z dane Vám vopred ďakujeme.

riaditeľstvo SŠ       

Identifikačné údaje k 2%:

Názov organizácie: Základná škola, Školská 11, 900 45 Malinovo
Sídlo: Školská 11, 900 45 Malinovo

Názov: Malináčik
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42263387

Bankové spojenie: 5036016090/0900

Kontakt: PaedDr. Dajana Csóková
e-mail: zsmalinovo@zsmalinovo.sk

Prejsť na začiatok