Spojená škola Malinovo

2 % z dane

Vážení rodičia,

občianske združenie Malináčik finančne podporuje od 1.9.2019 obe organizačné zložky Spojenej školy /SOŠ, ZŠ/.

Za darovaný finančný príspevok 2% z dane Vám vopred ďakujeme.

riaditeľstvo SŠ                              


Identifikačné údaje k 2%:

Názov organizácie: Základná škola, Školská 11, 900 45 Malinovo
Sídlo: Školská 11, 900 45 Malinovo

Názov: Malináčik
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42263387

Bankové spojenie: 5036016090/0900

Kontakt: PaedDr. Dajana Csóková
e-mail: dajana.csokova@skolamalinovo.sk

Aktuálne tlačivá na stiahnutie:​