Spojená škola Malinovo

Kontakty

Adresa:
Spojená škola
Bratislavská 44, 90045 Malinovo (súpisné číslo: 118)
tel.: 02/45 95 51 02 – sekretariát
https://skolamalinovo.sk/

Riaditeľka Spojenej školy:
PaedDr. Dajana Csóková
spojenaskola.malinovo@region-bsk.sk

Zástupkyne organizačných zložiek zložky:
Ing. Jana Vysoká Čalfová – zástupkyňa SOŠ záhradnícka
Mgr. Lenka Marešová – zástupkyňa pre I. stupeň  ZŠ, Školská 11
Mgr. Katarína Masárová – zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ, Bratislavská 44
mobil: +421 908 818 528

zsmalinovo@skolamalinovo.sk
zastupkynazs@skolamalinovo.sk

tel. č.: 02/45955141 – Školská
tel. č.: 02/43191003 – Višňová
tel. č.: 02/43639189 – Bratislavská

Školská jedáleň: 0917 922 324
Školský internát: 0918 644 529
Ekonómka: 0905 557 933

Kontakt na technickú podporu:
podpora@skolamalinovo.sk