Verejná súťaž

  PREDMET ZÁKAZKY HODNOTA
ZÁKAZKY
(s DPH)
LEHOTA NA
PREDKLADANIE
PONÚK
PODROBNÉ INFORMÁCIE DÁTUM A ČAS ZVEREJNENIA DÁTUM VYHODNOTENIA
  Murárske práce  

do 20.8.2021
do 9 hodiny

 

10.08.2021  
  Prenechanie do užívania formou Nájomnej zmluvy časť nehnuteľného majetku BSK – garáže  

do 25. júna 2020 24,00 hod.

 

10.06.2020  
             

Prejsť na začiatok