Kontaktné informácie

Adresa školy:

Spojená škola, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
IČO: 52585212
DIČ:2121086550

Riaditeľka školy:

PaedDr. Dajana Csóková
dajana.csokova@skolamalinovo.sk
tel.: 0905 561 901

Asistentka riaditeľky:

Ida Sichrovská
Kontakt: 02/45955102, 0908 782 996
Mail: sekretariat@skolamalinovo.sk

Účtovníčka a hospodárka školy:

Zuzana Miklošová
Kontakt: 0905 557 933
Mail: uctovnictvo@skolamalinovo.sk

Mzdová účtovníčka a personalistka:

Miroslava Kulštrunková
Kontakt: 02/52622828
Mail: mzdy@skolamalinovo.sk

Zástupkyňa pre org. zložku SOŠ:

Ing. Jana Vysoká Čalfová
Kontakt: 0905 567 540
Mail: jana.calfova@skolamalinovo.sk

Zástupkyňa pre org. zložku ZŠ:

Mgr. Jana Smažáková
Kontakt: 02/45955141, 0908 818 528
Mail: janka.smazakova@skolamalinovo.sk

Školská jedáleň:

Anna Horváthová
Kontakt: 0917 922 324
Mail: anna.horvathova@skolamalinovo.sk

Školský internát:

Kontakt: 0918 644 529
Mail: internat@skolamalinovo.sk

 

Školský internát: 0918 644 529

Elokované pracovisko – Školská

Adresa:
Školská 11
900 45 Malinovo

tel. č.: 02/45955141
mobil: +421 908 818 528 – zástupkyňa
tel. č.: 02/52622828 – ekonómka

zastupkynazs@skolamalinovo.sk
skd@skolamalinovo.sk

Prejsť na začiatok